Sct.Hansaften i Besser

Send heksen til Bloksbjerg Alle er velkomne til at fejre Sct" Hansaften på Pederspladsen i Besser Tag madkurven med og grillen er klar kl 18

Velkommen til vores hjemmeside


Det er altid hyggeligt at fejre Sct. Hansaften på Pederspladsen i Besser
Grillen er klar kl 18 og du skal blot tage din madkurv med...
Det er en god ide at medbringe et tæppe eller et par hynder at sidde på 

Til foreninger og bylaug på Samsø

 

Her i efteråret er der menighedsrådsvalg i hele Danmark og derfor også på Samsø. Efter sammenlægningen til ét sogn i 2014 skal der nu for første  gang vælges et råd, hvor medlemmerne ikke skal repræsentere i fire gamle sogne. Der skal vælges 7 medlemmer til rådet, eftersom vi nu er under 3.000 folkekirkemedlemmer herovre. Dette betyder, at det samlede menighedsråd bliver på 10 personer, incl. de 3 p ræster. Dette er 5 medlemmer færre end ved sidste valg i 2012, hvor der blev valgt efter forholdstal inden for de 5 gamle sogne, 12 medlemmer i alt.

Eftersom der kun er tilkendegivelser fra 3 medlemmer fra det nuværende menighedsråd om genopstilling, skal  der nyvælges op til 4 plus 2 suppleanter, så der skal arbejdes for at sikre at tilstrækkeligt mange stiller op, og at der gerne blandt disse er personer med ledelseserfaring og kendskab til bygnings- og virksomhedsdrift.

Som menighedsrådsmedlem har man in dflydelse på mange ting, og efter dette valg skal der træffes nogle store beslutninger, som får betydning mange år frem. F.eks. skal rådet beslutte, hvad der skal stilles op med den store del af kirkegårdene, hvorpå der i fremtiden ikke længere vil være gr avsteder pga. manglende efterspørgsel. Der skal også tages stilling til, om projektet med at nyindrette en af middelalderkirkerne skal føres ud i livet.

 

Tirsdag d. 13. september kl. 19.30 er der orienteringsmøde om menighedsrådsarbejdet og om valgprocedu ren. P å mødet vil repræsentanter for  kommunen, handelsstanden og kulturlivet

(hhv.  socialchef Margrethe Thuesen.                                                                                                                                             f ormand for Erhvervsforum H.C.Hesseldal og                                                                                                          formand for KOKS Ulla Enevoldsen)

komme med et oplæg om, hvordan de ser kirkens rolle på Samsø.

 

Vi ønsker me d denne henvendelse at skabe opmærksomhed om vigtigheden af, at der bliver valgt et kompetent menighedsråd. Vi beder om, at brevet må blive spredt i jeres netværk og håber at mange vil møde op d. 13. september.

 

På vegne af Samsø Menighedsråd

Sognepræst Li ne Nicolaisen

Formand for Menighedsrådet Klaus Worm-Leonhard

Sognepræst Ea Hvitnov

 

 

 

Så sæt nu kryds i din kalender.. 

 

Besser og Omegns Borgerforening

Referat fra generalforsamling d. 22. april 2015, kl. 18.00 i Besser Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

Morten Winther blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var annonceret rettidigt og dermed lovlig.

2. Formandens beretning

Endnu et begivenhedsrigt år i Besser og Omegns Borgerforening er gået. Der har været revy og Besserbal i år, så det har givet ekstra aktivitet og et kærkommet tilskud til foreningskassen. Regnskabet er ikke gjort op, men overskuddet bliver ca. kr. 29.000 til borgerforeningen og ligeså til forsamlingshuset.

Vi har afviklet 6 fællesspisninger i forsamlingshuset og sætter stor pris på den gode akustik! Tårnet er blevet kalket og legepladsen er rykket lidt sammen for at give bedre plads til cirkusteltet. Vi er mødtes til 5. juni, Skt Hans og en dejlig sommerfest med fantastisk god musik. Vi var også mange i efteråret til beskæringen af lindealléen. Bestyrelsen har holdt månedlige møder på skift hos hinanden og der er tale om inspirerende møder hvor mange gode ideer bliver sat i søen. I år aftalte vi oplæg til tre fællesspisninger: Ruth Lange til gule ærter (hun blev syg og måtte melde afbud, men de gule ærter tåler at blive gentaget!), Karl Erik Fast om opholdet på vejrstationen i det nordøstlige Grønland og sognepræsten Line Nicolaisen og harmonikadrengene med sømandsviser. Der har været god søgning til sæsonens fællesspisninger, hvor dem der ligger i efterårs, vinter og Påskeferien er mest besøgte. Andre initiativer: Bestyrelsen har sagt ja til et Kultur på Hjul projekt den 8.10.2016. Vi har søgt en halvmillion til et større projekt om købet og modernisering af købmandsbutikken (afslag). Bestyrelsen har sagt god for aktionen ’Elbil i Besser’. Det fik vi to gange inden ordningen stoppede. Anden gang toppede udplaceringen i Besser som den mest aktive weekend i løbet af de tre måneder ordningen varede. Der er etableret et online værktøjsbibliotek. Se nærmere på vores hjemmeside. Borgerforeningen har taget initiativ til et forslag om køb af et nyt digitalt klaver til forsamlingshuset. Vi håber Alstrup Revyen og Besser Forsamlingshus vil splejse til indkøbet. Uklarhed efter det første kloakmøde i forsamlingshuset gjorde at bestyrelsen valgte at invitere kommunen og kloakselskabet til endnu et møde, denne gang kun om kloakeringen i Besser. Mødet afslørede en del tvivl om arbejdet skal følge den eksisterende spildevandsplan, eller om kommunen vil revidere denne. Kommunen deltog ikke i mødet, men hele KB kommer snart til Besser, så vi den 28. april får lejlighed til at spørge nærmere ind til det aktuelle projekt. Endelig udnytter vi den forbedrede akustik ved at afvikle en koncert for et strygekvartet fra Aarhus den 20. september.

Husk de kommende arrangementer! Vi kalker tårnet og ordner legepladsen tirsdag og onsdag aftener den 19. og 20. maj. Den 5. juni er der grillaften og cykelringridning. Skt. Hans tænder vi bål ved kæret og sommerfesten i år er fredag den 10. juli. Kapelmester Niels Eriksen møder med ny sangerinde og et durkdrevent hold musikere fra Aarhus. Vi kridter danseskoene! Sidst på sommeren kommer det årlige orienteringsbrev med giroindbetalingskortet ud til alle i sognet. Og så går det løs med en ny sæson! Tak til bestyrelsen og til foreningens mange frivillige! Vi har opfordret enkelte af disse selvstændige grupper til at supplere denne beretning med seneste nyt fra disse vigtige aktiviteter. Tak er kun et fattigt ord, men vi siger tak for indsatsen endnu en gang. Vi hører kort fra følgende grupper:

Orientering fra arbejdsgrupperne

Skilte og brochure : Arbejdsgruppen består af Jim Campbell, Marianne Hvass og John Reshauer. Bestyrelsen har søgt Samsø Fonden om midler til ny brochure og opdatering af velkomstskiltets indhold. Vi har modtaget 5.000 kroner og er i fuld gang med at opdatere den populære brochure, som der snart er uddelt 5.000 eksemplarer af. Under forarbejdet til den nye brochure blev der efterlyst en vejviser til udsigtstårnet og et opdateret kort til velkomstskiltet. Det kommer efter planen inden 


Referat generalforsamling 2015

højsæsonen i år.
Sprøjtehuset : Leif Hansen fortalte at alle pumper er renoverede og afprøvet i sjov konkurrence med Samsø Redningsvæsen. Tak til Ole Hemmingsen for frostvæske til pumperne. Der planlægges ny slange og ophæng dertil. Der er placeret en Geo-caching æske i Sprøjtehuset – der giver ekstra opmærksomhed.

LAR : Lokal anvendelse af regnvand.: Gruppen består af Morten W., Jens W. Og Lone J
Der har været møde i februar med Samsø Spildevand. Der er usikkerhed om hvorvidt nedsivning på egen grund er et krav. Morten W. forventer nyt møde i juni, hvor der foreligger ny spildevandsplan. Herefter vil hver enkelt husstand blive orienteret om bortledning / nedsivning af regnvandet.
Vedr. kloakvand : Spildevandet fra Besser pumpes nu til Ballen. Spildevandsselskabet er ikke længere forpligtet til at tømme septictanke.

Udsigtstårnet : Lene Brønnum (og Calle) : Den kraftig beskæring af buskadset kræver opfølgning af rodfræsning ellers gror det til igen. Den gamle indkørsel dukkede op, den var skjult i buskadset.

Flaggruppen : Karen (og Erik) : Der flages på flagdage og ved barnefødsler.

Græsslåning : Ulla Rye Olsen ønsker ikke længere at stå for planlægningen. Jannic og Jens Åge ønsker ikke længere at slå græs. Marianne Hvass foreslår indkøb af havetraktor, så udgift til havemand / entreprenør undgås. Bestyrelsen beslutter på næste møde.

Tak til arbejdsgrupperne fra JRE – skønt at høre om engagementet.

3. Fremlæggelse af regnskab

Medlemstallet er faldet med 18.
Regnskabet er ikke færdigt, da der afventes faktura vedr. revy og Besserbal. Årets overskud forventes at blive kr. 15.000

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent er uændret kr. 125 for pensionist-husstand og kr. 200 for erhvervsaktive husstande.

6. Valg til bestyrelsen

Marianne Hvass, Søren Rasmussen, Karl Erik Fast og Steen Brorsen blev genvalgt.
Som 1. Suppleant blev Jytte Poulsen valgt, som 2. Suppleant blev Tina Christiansen valgt.

7. Valg af revisorer

Henrik Andersson og Karen Hansen blev valgt.

8. Evt .
Henrik Andersson: Den nye asfalt på Besser Kirkevej er brudt op igen. Rabatterne skal laves / udbedres. Borgerforeningen bør rette henvendelse til den kommunale tilsynsførende. Vejen til Besser Rev er meget dårlig farbar og direkte uegnet til buskørsel. Fakta er at næsten alle turistbusser kører derud.
Nicolaj Nielsen : Borgerforeningerne på øen bør gå sammen og kræve hastighedsbegrænsning på 30 km i byerne. Kommunalbestyrelsen kan beslutte dette..
Skiltningen til Udsigtstårnet skal forbedres.
JRE : Vejen igennem Besser kunne måske blive en 2-1 vej, som der tiltænkes Brundby. Det betyder en beskyttelse af gående og cyklister. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

ilse | Svar 06.07.2014 15.07

Hej
slet venligst min mail adr som er ilse@privat.dk da jeg ikke har oplyst den til jer. Jeg bor i Sønderjylland

Line Nicolaisen | Svar 01.04.2014 02.08

TUSIND TAK for den fine buket til min lille Ingeborg - og kødben til Futte - der lå på min trappe, da jeg kom hjem idag! Det var en dejlig overraskelse!

Marianne. | Svar 20.09.2012 01.00

Du kan melde dig ind i borgerforeningen nu.
Pris pr husstand er 200 kr. Og for pensionister 125 kr

Du kan betale hos Søster Sidevind.... Åben onsdag-lørdag

marianne | Svar 21.11.2011 15.38

billeder fra julefrokost den 18 nov er lagt ind ..

Jens Wærum | Svar 10.05.2011 23.18

Fint.
Hilsen jens W

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.01 | 17:52

Fotografen er en lokal dame. Der osse går under navnet Søster Sidevind.

...
27.01 | 16:01

Flotte billeder....hvem er fotografen ?

...
16.11 | 14:29

Er det munkegården du tænker på for så har jeg et gammelt postkort

...
10.09 | 00:20

Er der nogen der kan fortæller historien om det gamle afholdshotel som brændte i Besser og er der evt. billeder af det gamle hotel.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE