Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Besser og Omegns Borgerforening

Referat fra generalforsamling d. 12. april 2016, kl. 18.00 i Besser Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

Morten Winther blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var annonceret rettidigt og dermed lovlig.
2. Formandens beretning
Året der er gået ligner på mange måder tidligere år med fællesspisninger, arbejdsdage, hygge på Peders Plads Skt Hans aften og Grundlovsdag, med mere. Men årene er alligevel ikke ens, så beretningen vil alligevel fylde lidt igen i år. Siden sidste generalforsamling har vi som sædvanligt kalket udsigtstårnet og vedligeholdt Peters Pladsen og legepladsen. Men vi er også gået i gang med en koordineret beplantning ved udsigtstårnet. Derfor har der ligget sort plastik i længere tid. I år kommer de første planter i jorden, alt sammen nytteplanter udvalgt for at give tårnets gæster og brugere nye oplevelser – der bliver noget at smage og sanke. Mens vi er ved udsigtstårnet skal der nævnes at den gamle indkørsel til møllen bliver genetableret. Grillaften Grundlovsdag trak mange gæster til i det gode vejr, og som sædvanlig var det svært at bryde op, så børn og barnlige sjæle kunne dyste i cykelringridning.

Sommerfest

Årets sommerfest blev ramt af storm og kulde, samt en konkurrent i Samsø Folk Festival samme aften. Teltet måtte ned at ligge dagen efter det blev rejst og op igen selve festdagen, så forberedelserne blev noget pressede. De trofaste gæster måtte rykke tæt sammen for at holde varmen og endnu et underskud var resultatet. Bestyrelsen valgte på efterårets første bestyrelsesmøde at aflyse sommerfesterne fremover. Efter 8 år ville vi hellere lægge kræfterne i noget andet. Mange har travlt om sommeren og derfor finder vi på noget andet på et andet tidspunkt.

Musik

En enestående mulighed for at lægge navn til et musikalsk arrangement dukkede op ud af det blå – Ivan Pedersen ventede musikalsk besøg i privaten og så ville Erik Grib også være med. Med Henrik H Lund, Hans Dahl og Erik Grip var foreningens første Viseaften en bragende succes! Forinden Viseaftenens store succes var der søgt penge til et digitalt klaver til forsamlingshuset, men en nitte hos Samsø Fonden blev hurtigt fulgt op af en fælles aftale med Alstrup Revyen og Besser Forsamlingshus. Vi lægger 8.000 kroner hver – klaveret skal udskiftes med noget der dur! Klaveret er købt, samt mikrofon og mixer og senest et cover. Det griber om sig! Klaveret blev indviet med musikalsk besøg på en fællesspisning med besøg af sanggruppen Frekvens. De benyttede klaveret til samtlige numre og repertoiret var lige noget for gæsterne! En anden musikalsk aften i andet regi samlede en række korsangere i forsamlingshuset – så er et godt klaver altid en god støtte. Det har også været i brug til samtlige fællesspisninger i år, med Vagn Tefre ved tangenterne. Vagn tog selv til Aarhus for at prøve klaveret inden det blev købt og han er godt tilfreds – det er nu meget sjovere at spille til fællessang når der er et godt instrument!
Fællesspisninger
Foruden musik og sang har vi haft besøg af Jens Wærum og Jørgen Thomsen , som fortalte om deres rolle i genopbygning af en landsby i Nepal efter jordskælvet. Samtlige fællesspisninger er gennemført med god søgning, dog knap så mange som tidligere år i ferieugerne efterårsferie, vinterferie og Påske. Pia Kleis laver mad til vores fællesspisninger – tak for det. Vi laver lidt op på fællesspisninger til næste år, men Pia kan vi ikke undvære!
Kommende arrangementer
I den nærmeste tid lægger vi endnu en gang navn til DNs affaldsindsamling. Hent en affaldssæk hos Marianne og gå en tur søndag den 17. april. Det pynter på landskabet. Vi kalker tårnet og klargør Peders Plads og legepladsen den 18. og 19. maj og mødes som sædvanlig Grundlovsdag og Skt. Hans

Generalforsamling 2016 fortsat

Der bliver slået græs flere steder i byen af frivillige kræfter koordineret i borgerforeningens regi. Beplantning og omlægning af de grønne arealer ved udsigtstårnet ligeså. Pumpehuset har fået nyt liv og bestyrelsen er løbende i dialog med andre med gode ideer. Fx planlægger en gruppe rensning af gadekæret ved Hovedgaden så snart der bliver vejr til det. Kom frit frem! Er der nogen der har lyst til at bidrage er forretningen Besser Blandet Landhandel – Søster Sidevind – altid et godt sted at starte. Tak til alle der på denne måde giver en hånd med. Tak til Alstrup Revyen og Forsamlingshuset for et godt samarbejde om klaveret med mere og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde hele året igennem.

3. Fremlæggelse af regnskab

Årets resultat er et underskud på kr. 65244. Dette skal sammenholdes med, at indtægter fra sidste års revy og Besserbal ligger i 2014-15 regnskabet, mens flere af de dertilhørende udgifter først er med i 2015-16 regnskabet. Saldoen på vores konto fra sidste regnskabsperiode var derfor kr. 90631 og dermed er der dækning for de sent betalte udgifter. Samsø Posten har endvidere kulegravet deres bogholderi, hvilket resulterede i flere faktura til foreningen, som man havde glemt at sende ud. Der er nu ryddet op og alt er også betalt her. Ny Saldo er kr. 25.387,- Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent er uændret kr. 125 for pensionist-husstand og kr. 200 for erhvervsaktive husstande.

6. Valg til bestyrelsen

Jim Campbell, John Reshaur blev genvalgt. Jytte Poulsen, der har været indkaldt som suppleant for Lene Brønnum, blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som 1. Suppleant blev Lene Brønnum valgt, som 2. Suppleant blev Michael Wesley valgt.

7. Valg af revisorer

Henrik Andersson og Karen Hansen blev genvalgt.

8. Evt.
Billetprisen til fællesspisninger var til diskussion. Flere mener at kr. 100 er billigt for flere retter mad + kaffe. For en børnefamilie kan det dog være dyrt. Bestyrelsen ønsker ikke at sætte prisen ned, men foreslår Pia at der kun serveres 2 retter til samme pris for derved at fastholde eller højne kvaliteten. Leif har aftalt med Ejnar Bager at han oprenser det store gadekær ( Bogensekær ) for dunhamre med gravemaskine.
Det lille gadekær trænger også. Sune ( Naturvejleder ) er kontaktet, men kommunen har nedprioriteret oprensningen. Henrik og Ulla kontakter Ejnar Bager, om han vil oprense det lille gadekær også.
Leif har også aftalt med Ejnar Bager at han frigraver den oprindelige indkørsel til udsigtstårnet. Udsigtstårnet trænger til vedligehold. Kim meldte sig til at kalke, når der bliver arbejdsdag / aften på tårnet. Søren vil gerne mure kobberstudserne i. Marianne bestiller tømrer til at skifte knuste vinduesglas og bundstykker.
Ulla foreslog at velkomstskiltet bliver malet. Bestyrelsen beslutter herom. Byskilte og vejskilte trænger til vask. Det er en kommunal opgave.
Plæneklipper ved tårnet er klargjort til sæsonen. Henrik savner plan for græsslåning. Bestyrelsen følger op.
Tak til ordstyreren 

Traffikmøde efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen var der møde med Michael Kristensen ( MK ) formand for Teknik- og Miljøudvalget om temaet : Trafik-hastighed.
John Reshaur bød Michael Kristensen velkommen.
MK takkede for invitationen og fortalte at flere borgerforeninger havde haft hans besøg og at han 

synes det var en god måde at møde borgerne på og svare direkte på spørgsmål.

Søren : Kan vi få fuld stop for trafikken fra Alstrup i T-kryds ved præstegården ?.
MK : Borgerforeningen kan sende ansøgning til Teknisk afd. Kommunen har kontakt til færdselspolitiet en gang i kvartalet.

Henrik : Der bør opsættes spejl i krydset i Østerby
MK : Send forslag til Teknisk afd. Saml gerne forslagene.

John : Foreslår Samsø som modelø for lav hastighed i landsbyerne. Dette kunne markedsføres på færgerne.
MK : Send ansøgning til trafikstyrelsen. Politiet ser ikke gerne skiltning med 40 km. Bilisterne tolker det som største tilrådelige hastighed og det er bestemt ikke tilfældet. Derfor er 40 km. begrænsning fjernet i Brundby. I Onsbjerg vil man ikke lave fartbegrænsende foranstaltninger af hensyn til naboerne. Rumlestriber f.eks giver meget støj for omgivelserne.

Kim : Kan vi få ” bump” ?
MK : Det er en dyr løsning som skal overvejes nøje. Digitale tavler fungerer fint. De skal flyttes til Ballen og de kunne måske senere blive opstillet ved Besser i en periode.

Søren : Savner regler for bilisterne, når der hverken er fortov eller cykelsti.
Morten : Kan vi få kampagneskilte ” Legende børn ” ” Levende pensionister ” ?
MK : Der skal sendes ansøgning til trafikstyrelsen. Vil undersøge om vi kan få lagt slanger ud, der afdækker problemerne i Besser.

John : Vi er blevet lover ny asfalt efter kloakering. Kan det blive en 2-1 løsning ?.
MK : Synes 2-1 med indfarvning af asfalten er en god løsning. Asfaltering i Besser er højt prioriteret, men først efter kloakering. Det skal gerne lægges inden asfaltkontrakten ophører om 4 år.

Steen : Hvad er erfaringerne fra Slagterivej hvor der er en 2-1 løsning på en meget smal vej ? MK : Slagterivej er for smal til denne løsning, men det kunne være en fin løsning i Besser. Send ansøgning til Teknisk afd – gerne med borgerforeningen som underskriver.

Lise : Savner beskyttelse, når hun går langs stendigerne i Besser. Der er ingen mulighed for at undvige.

John : Bliver der udlagt arealer til parkering ?
MK : Ikke fra kommunens side. I Ballen har borgerforeningen været meget aktiv omkring p-områder. Der er lavet opsøgende arbejde for p-områder og der samarbejdes om en finansieringsform hvor både kommune og borgerforening bidrager. Turistbusser må ikke parkering ved hotel og restaurant i Ballen, men kører til udkanten af byen. Der er brug for flere p-pladser. Ifølge det udvidede trafikudvalg er antallet af biler på Samsø ( incl turister ) steget med 20 % de seneste år.
Vedr. ny passagerfærge. Der skal ske en koordinering af buskørslen. Måske er mere teletaxa løsningen.

John : Passagerne fra den nye færge kan ikke benytte de eksisterende busafgange da passagerfærgen vil ankomme forskudt af Prinsesse Isabella. Midttrafik er tunge at danse med omkring ændringer / tilpasninger.
MK : Aftalen med midttrafik er opsagt, men de er gode til at finde besparelser, når kommunen har bedt dem om det.

Tak til Michael Kristensen for velvillighed og svar. 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.08 | 21:18

Til Besser Borgerforening,
Kan I oplyse mig, hvem der ejer Dyrlægegården, Besser Hovedgade 4, Samsø?
Hvis muligt må I gerne sende navn og adresse til mig.
Lise

...
17.01 | 21:17

Hvis der stadig er nogen... der ikke nåede at donere penge til Pederspladsen
Så kan det sagtens nås endnu
Reg 5366 konto 0249514
Husk navn....

...
17.01 | 19:12

Kære Henrik
Har sendt mail på jeres mailadresse
Hilsen marianne

...
17.01 | 17:45

Kære Marianne og Borgerforening !

Jeg vil gerne give et bidrag til etablering af Peders-pladsen.

Men : formål,organisation,ansvar -kan man læse om det?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE